VSNA Chicago Basava Jayanthi 2023 Celebration

Date :- Sunday May 21, 2023
             Time: 4:30 – 7:30pm (Please arrive promptly)

RSVP :- Please RSVP by Sunday May 14, 2023

Address:

Rolling Meadows Community Center

3705 Pheasant Drive, Door K

Rolling Meadows, IL 60008

 

 

 

Submit Your RSVP

Are you attending the event? Please RSVP below

Member Name*
OR
Guest Name*
Attending*
No of People*   (including you)

     

Current RSVP Details

Attending (111)

Amblee Ravi & Ambika(2)
Amblee Vaishak & Shriya(1)
Angadi Aakash(1)
Balulmath Anuradha(3)
Bommannavar Arun & Rajeshwari(2)
Chandramouli S & Rajini(2)
Dhananjaya Nandish & Neetha(3)
Doshetty Vijay & Latha(2)
Gowda Nayan & Deepti(4)
Hadimani Chetan & Pooja(3)
Hosakote Nataraj & Uma(3)
Hugar Rajendra & Anitha(4)
Hullur Basavaraj & Veena(3)
Indusekar Basavarajappa & Kusuma(2)
Itagi Basavaraj & Pramila(4)
Kadapla Ashok & Sujaya(2)
Kaddaragi Amit & Supriya(4)
Kallur Shashidhar & Amrita(4)
Kambalyal Channu & Tanuja(2)
Kumar Keerthi(1)
Kumar Rajeev & Kiran(6)
Mouli Shruthi(2)
Nalawadi Mallikarjun & Rathna(2)
Nandan & Prakruthi(5)
Nanjannavar Prabhu & Sudha(3)
Nanjundappa Basavaraj & Sangeetha(2)
Niranjana Gowdar (4)
Patil Deepak & Jyothi(3)
Patil Mahindra & Swarna(2)
Patil Murugesh & Deepa(4)
Puranik Shivu & Ujwala(1)
Sabarad Akash & Gouri(2)
Sakhuja Sudhir & Smitha(3)
Shiva Prabhu & Veena(2)
Shivakumar Annapur & Anusuya(2)
Shivakumar, Thru & Pree(2)
Suresh Koratagere & Danashree(2)
Tavane Kiran & Lekha(4)
Vasan Arul & Keerthi(2)
Vhasure Shashikant & Saroj(2)
Virupannavar Shrishail & Meenakshi(1)
Yogish Bhatmurge Vaijanath(3)

Maybe Attending (2)

Virupannavar Chandrashekar & Sushila(2)

Not Attending (9)

Betkerur Raj & Vidu(3)
Chandra & Suma(2)
Dyamenahalli Umesh & Shashi(2)
Moodabagil Manju & Bhavani(2)